Kandidačná porada dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

V sobotu 25. 4. 2024 zasadala v Prešove kandidačná porada k voľbám dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Ako jediný kandidát bol navrhnutý doterajší dištriktuálny dozorca Ing. Ľubomír Pankúch. Voľby sa budú konať v cirkevných zboroch východného dištriktu ECAV na Slovensku v termínoch 25. 8. 2024, 1. 9. 2024  a  8. 9. 2024 .

„Dňa 25. 5. 2024 po skončení výročného Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala v priestoroch BÚ VD v Prešove pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu Mgr. Romana Porubäna a Ivany Prelichovej kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva všetkých seniorátov VD ECAV na Slovensku. Do volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku kandidovala jediného navrhnutého kandidáta – doterajšieho brata dozorcu VD ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha. Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku sa budú konať v cirkevných zboroch VD ECAV na Slovensku v nasledovných termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 , 8. 9. 2024 (spojené aj s volebnými konventmi na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktoré vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku). Sčítacia komisia (DP VD) zasadne 18. 9. 2024 a vyhlási výsledok volieb. Bližšie informácie k voľbám a pokyny budú zaslané do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku v najbližších dňoch.“

Zdroj: vdecav.sk

Ilustračné foto: Photo by Possessed Photography on Unsplash