Letné Cestou pravdy

Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku.

V novom čísle sa dočítate o aktuálnom dianí v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V júny sa konala prvá tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku, ktorá nepriniesla nič nové. V komentári si prečítate aké zmeny chystajú naši najvyšší predstavitelia a o ich obhajobe Fondu finančného zabezpečenia. Z cirkvi sa vytráca odbornosť a transparentnosť pre dosahovaniu svojich cieľov, kamarátstvu a uzurpácie moci. Úzka skupina ľudí v ECAV na Slovensku „recykluje“ samých seba, vo všetkých funkciách. Pritom volá nových mladých pracovníkov, aby sa zapájali do fungovania cirkvi.

Aj o ďalších zaujímavých témach sa dočítate v novom čísle nášho časopisu.

Cestou pravdy 02/2023

Cestou pravdy 02/2023