Veľkonočné číslo Cestou pravdy

Dávame vám do pozornosti nové veľkonočné číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku.

V novom čísle sa dočítate o aktuálnom dianí v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pripravili sme pre vás aj duchovné slovo k pôstu a prichádzajúcim veľkonočným sviatkom. Luther okrem písania svojich spisov, kázní pripravoval aj mravoučné rozprávky, ktorých vyvrcholením je poučenie. K štvrtému výročiu Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sme pripravili rozsiahli rozhovor s jej predsedom Jaroslavom Mervartom. V ňom sa dočítate o práci ASloZ, čo sa jej podarilo od jej vzniku a jej cieľoch do budúcnosti. V čísle nájdete aj ďalšie zaujímavé a podnetné články. Pozývame vás k jeho čítaniu.

 

Veľkonočné číslo Cestou pravdy