20 nových duchovných v Nemecku

V nedeľu 7. mája bude počas bohoslužieb v magdeburskej katedrále ordinovaných 20 nových farárov a farárok. Katedrála v Magdeburgu je sídelným kostolom krajinského biskupa Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku.

Na nedeľných bohoslužbách bude slávnostne ordinovaných desať žien a desať mužov. Ordinácia im dáva právo verejne hlásať evanjelium na bohoslužbách, cirkevných podujatiach a prisluhovať sviatosti – krst svätý a večeru pánovu. Toto poverenie je platné celý život.

Pri ordinácii prijímajú záväzok, ktorý ovplyvňuje ich službu v evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, ako aj osobný život. Súčasťou záväzku je spovedné tajomstvo a pastoračná dôvernosť. Vysvätenie vykonáva regionálny biskup Friedrich Kramer, regionálna biskupka Bettina Schlauraff a regionálny biskup Johann Schneider. Okrem toho sa bohoslužby zúčastnia početní zahraniční ekumenickí hostia z viacerých európskych cirkví.

Ordinácia (z latinského „Ordo“) je oficiálne ustanovenie a požehnanie k službe v cirkvi. Ústredným znakom vysviacky je skladanie rúk.

Zdroj: EKMD
Foto: Wikimedia Commons
Autor fotografie: Gregor Rom, CC BY-SA 4.0