Luteráni a pravoslávni oslavujú 40 rokov dialógu

V Nemeckom Wittenbergu sa stretli zástupcovia evanjelickej a pravoslávnej cirkvi, aby preskúmali úlohu Ducha Svätého a pracovali na spoločnom dokumente pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu.

Stretnutie vo Wittenbergu sa zameralo na úlohu a pôsobenie Ducha Svätého

Práca Ducha Svätého pri stvorení, environmentálne otázky, Duch Svätý vo svete a úloha Ducha Svätého v Cirkvi patrili medzi témy, na ktoré sa upozornilo nedávne stretnutie zástupcov evanjelickej a pravoslávnej cirkvi v nemeckom meste Wittenberg, kde žili, pôsobili a kázali reformátori Martin Luther a Philipp Melanchthon.

Zasadnutie Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Svetovým lutheránskym zväzom (LWF) a Pravoslávnou cirkvou (pod vedením ekumenického patriarchu) sa uskutočnilo od 29. apríla do 6. mája. Organizovalo ho LWF s podporou evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku a zahŕňalo návštevy kostolov a iných historických miest spojených s reformáciou.

Stretnutie sa zameralo na tému „Duch Svätý, cirkev a svet: stvorenie, ľudstvo a spása“, pričom účastníci pracovali na vypracovaní spoločného vyhlásenia, ktoré by malo byť uverejnené v roku 2025, v roku, keď si kresťanský svet pripomenie 1700. výročie Nicejského koncilu. Tento ekumenický koncil v roku 325 znamenal prvé úsilie cirkevných vodcov dosiahnuť konsenzus o kresťanskej doktríne a praxi.

Asistent generálneho tajomníka LWF pre ekumenické vzťahy, prof. Dr. Dirk Lange, povedal: „Diskusia bola veľmi konštruktívna a rozhovor veľmi pútavý. Bola to radosť zažiť nasadenie a poctivé hľadanie všetkých členov komisie.

Počas stretnutia boli prijaté posolstvá od ekumenického patriarchu Barthlomewa I. a od generálnej sekretárky LWF Rev. Dr. Anne Burghardtovej, oslavujúce pokrok v luteránsko-pravoslávnych teologických dialógoch, ktoré sa začali pred viac ako 40 rokmi. Súčasťou stretnutia bola bohoslužba v zámockom kostole vo Wittenbergu a luteránska Eucharistia slávená v katedrále v Naumburgu.

Hľadanie konvergencie na vyliečenie hlbokých rozporov

Účastníci sa zapojili aj do „živej diskusie“ o kľúčovej otázke klauzuly „Filioque“. Táto diskusia bola pôvodne vyvolaná pridaním frázy „a od syna“ do Nicejského vyznania viery koncom 6. storočia latinskou alebo západnou cirkvou, ale táto fráza spôsobila hlboké rozdelenie medzi východným a západným kresťanstvom.

Členovia komisie preskúmali „odlišné teologické rámce, liturgické dôsledky a možné konvergencie“ a dohodli sa, že na svojom ďalšom stretnutí budú pokračovať v „dlhšom študijnom procese s pastoračnými dôsledkami“.

Zdroj: LWF
Ilustračné foto: pixabay.com