Slovo Božie počas vianočných sviatkov

Okrem príspevkov k Vianociam, ktoré nájdete na našich stránkach sme si pre Vás pripravili aj zvesť slova Božieho, v podobe textových homílii a video biblický príhovorov z pera našich evanjelických a. v. duchovných.

Prinášame pre vás krátky prehľad zvestovania slova Božieho na našich stránkach:

 

Štedrý večer

Video biblický príhovor

24.12. 2022 o 16.00 hod.


Mgr. Ján Meňky, evanjelický a. v. farár

Kázeň slova Božieho

Presvedčiť sa na vlastné oči

Mgr. Ján Midriak, evanjelický a. v. farár

 


1. slávnosť vianočná
Narodenie Krista Pána

Video biblický príhovor

25.12. 2022 o 9.00 hod.


Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka

Kázeň slova Božieho

Hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Mgr. Michal Zajden, PhD., evanjelický a. v. farár

 


 

2. slávnosť vianočná
Pamiatka mučeníka Štefana

Video biblický príhovor

26.12. 2022 o 8.00 hod.


Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár

Kázeň slova Božieho

V Tvojej ruke sú moje časy

Mgr. Marek Tomcik, evanjelický a. v. farár

 


Závierka občianskeho roka

Video biblický príhovor

31.12. 2022 o 16:00 hod.


Mgr. Ľubica Sobanská, evanjelická a. v. farárka

 


Zjavenie Krista Pána mudrcom

Video biblický príhovor

6. 1. 2023 o 8:00 hodine


 Mgr. Erika Kaňuchová, evanjelická a. v. farárka

 

Ilustračné foto: pixabay.com