Pravý obraz pôstu

Pravý obraz pôstu

Pravý obraz pôstu, ktorý si Boh želá „Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu,deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád:...
Od adventu do Nedele večnosti

Od adventu do Nedele večnosti

„Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.“ Príslovia 21, 21 Zbierka kázní Od adventu do Nedele večnosti ponúka zvesť slova Božieho pre všetkých, bez rozdielu veku. Je určená pre všetkých, ktorí našli alebo hľadajú Pána Boha....
Tridsať dobrých rád pri výchove detí

Tridsať dobrých rád pri výchove detí

Keďže ako rodičia trávime veľa času so svojimi ratolesťami, máme isté úlohy a poslanie, ktorého cieľom je naše deti formovať a vychovávať podľa Božej vôle. Nesieme na svojich pleciach bremeno zodpovednosti za tých, ktorí ešte nie sú dospelí a ktorých treba učiť úcte,...
Druhá slávnosť veľkonočná

Druhá slávnosť veľkonočná

„Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ Žalm 27, 1: Hospodin je svetlom a spásou každého človeka, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. Nikto iný nemôže do nášho života vniesť skutočné...