Odtrhnutí od reality

Na stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so zámerom správne uviesť fakty, dobre vysvetliť argumenty, a tiež z dôvodu potreby zachytenia kontextu – či už z vecnej alebo časovej stránky. Tentokrát som sa však rozhodol byť stručnejší. Dôvodom je situácia v ECAV a viacero rozhovorov s ľuďmi po celom Slovensku, ktorí ako sa ukazuje pomery v cirkvi veľmi dobre poznajú aj chápu. A veľa z nich poukazuje na to, že súčasné vedenie ECAV trpí rovnakým problémom ako mnohé iné firmy, organizácie či štáty v minulosti. Odtrhlo sa od reality. Odtrhlo sa od evanjelikov, odtrhlo sa od cirkevných zborov, a až veľmi nebezpečne sa vzdialilo kresťanskej vierouke, tak ako ju vykladá augsburské vyznanie.

Majetok

Podľa vyjadrení ľudí zo zborov to totiž vyzerá tak, že vedenie ECAV sa zaujíma len o finančné resp. majetkové transakcie. O transakcie s cirkevným majetkom, či už budeme hovoriť o nájme, predaji, predražených opravách resp. o odmenách za tieto transakcie. O tom kto a na koľko má nárok. Celý tento proces sa nedeje vôbec transparentne, a veľmi negatívne na celú situáciu vplýva aj to, že v podstate žiadna z majetkových káuz doteraz nebola vyšetrená  – napriek veľkým finančným stratám ktoré cirkev utrpela. To oprávnene vyvoláva veľa pochybností a výrazne narúša nielen dôveru, ale aj záujem ľudí venovať sa cirkevným záležitostiam vo všeobecnosti!

Financie

Druhým predmetom záujmu sú financie, kde sa tiež čaruje ako na bežiacom páse. Najskôr sa vyvolá panika, že nie je na platy farárov (hoci na zvýšenie platov biskupov a pracovníkov biskupských úradov sa v tom istom čase peniaze našli). Potom sa v zhone vytvorí fond finančného zabezpečenia (FFZ), s nedomysleným modelom výpočtu príspevku, bez riadnej diskusie s cirkevnými zbormi, a dokonca aj bez štatútu – na čo všetko môžu byť tieto peniaze použité. Celý zákon sa neustále opravuje a mení. Najskôr je to len príplatok k platu niektorých farárov, ale zato všetkým biskupom či duchovným mimo cirkevných zborov. A následne sa cez FFZ začnú vyplácať aj iné položky, ako napr. stravné lístky, ktoré sa dovtedy ako súčasť základného platu (logicky) vyplácali zo štátneho príspevku!

V tejto súvislosti vás asi tiež napadne otázka, že prečo sa niektoré položky presúvajú do FFZ, keď doteraz boli vyplácané zo štátneho príspevku? Pani generálna dozorkyňa vo svojich mediálnych vystúpeniach sľubuje plnú transparentnosť čo sa týka výdavkov z FFZ, lenže tá ma iba obmedzenú hodnotu, keď nepoznáme plnú transparentnosť so všetkými príjmami, ktorými cirkev disponuje! Tam patria príspevky zo štátu, z cirkevných zborov, a aj príspevky do FFZ, ktoré sú však iba zlomkom celkových príjmov! Aj preto zrejme tie presuny jednotlivých položiek medzi svetom „transparentným“ a tajomným (či skôr temným).

Manipulácia volieb

Tretím aspektom, je to čo v ECAV už dlhodobo nazývame kabinetná politika. Tú vo veľmi zlom svetle vidíme vo voľbách, kde skupina vyvolených (predstavte si napr. 12 mesiačikov), rozhoduje koho medzi seba pustí a koho nie. Bez ohľadu na to, či spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Je viac ako zvláštne, že často sú vyradení práve tí, ktorí tieto podmienky spĺňajú a naopak pustení tí, ktorí ich nespĺňajú. A po tom všetkom pani generálna dozorkyňa (ktorá sama sa na tomto procese od roku 2018 aktívne podieľala) má tu odvahu (či skôr drzosť) vo FUN rádiu povedať, že „u nás sa volí, my sme demokratická cirkev“! To možno niekedy platilo, ale pod súčasným vedením ECAV to rozhodne pravda nie je!

Za týchto okolností asi nikoho neprekvapí, že z cirkevných zborov počúvame, že ak to takto pôjde ďalej, tak táto skupinka „vyvolených“ o chvíľu narazí na zákonné limity, a to že človek môže byť do rovnakej funkcie zvolený len dvakrát. Po skúsenostiach so smerovaním súčasného vedenia sa dá predpokladať, že tento limit sa čoskoro zruší resp. sa zavedú doživotné funkcie. Pokus o to, aby najvyšších predstaviteľov ECAV volila namiesto všetkých evanjelikov Synoda sme tu už mali. Vychádza sa tu z toho, že členovia súčasného vedenia ECAV sú zrejme presvedčení o tom, že oni sú tí jediní, najlepší a nenahraditeľní. Škrupinka resp. „elita“ sa uzatvára do seba, nik lepší (v 300 tis. cirkvi) podľa nich neexistuje. Alebo, žeby sa práve toho obávali???

Potešenie z hierarchie (a direktívneho riadenia)

S tým súvisí štvrtý aspekt, a to direktívne riadenie. A to v štýle nikoho nepotrebujem, všetko viem, o všetkom rozhodnem (hoci od stola), a všetci ma budú počúvať! Tam kde sa kedysi medzi ECAV a cirkevnými zbormi uzatvárali dohody, dnes nastupuje (platobný) rozkaz, a kto ho neuposlúchne sa dostane do nemilosti a pod sankcie! Tam kde sa kedysi hľadala spoločná vôľa a podpora cirkevných zborov, sa dnes naopak presadzuje, často aj proti vôli cirkevných zborov, vôľa samozvaného vedenia ECAV.

Ďalším krokom má byť normovanie práce farárov, hoci farár sa má v prvom rade má zodpovedať cirkevnému zboru, v ktorom slúži. A nie nejakému vedeniu, niekde ďaleko v centrále, ktoré si „právo operatívne riadiť“ uzurpuje len preto, že (ako poštár) preposiela časť štátneho príspevku na plat duchovného v danom cirkevnom zbore!

Aj v mediálnej prezentácii Renáty Vincezovej vo Fun rádiu sme sa od moderátorov už na začiatku diskusie dopočuli, ako vysoko v hierarchii ECAV sa nachádza, a že dokonca najvyššie. A pani Renáte sa tá diskusia zjavne páčila, pretože nič o tom, že hierarchia nie je evanjelickej cirkvi (a dokonca ani kresťanstvu) vlastná sme z jej úst nepočuli. A preto nikoho neprekvapí, že v rovnakom štýle  bola táto diskusia zo strany moderátorov aj ukončená: „historicky najvyššie zvolená žena, vlastne vyššie postavená funkcia v tej svetskej kategórii ani nie je“, čo Renáta Vinczeová následne súhlasne potvrdzuje…

Zabudli členovia vedenia ECAV, že majú byť podobní Pánovi Ježišovi Kristovi, a že majú cirkevným zborom a všetkým evanjelikom v prvom rade slúžiť? Možno im to pripomenula inštalácia nového kráľa v Anglicku. Miestny kňaz to vo svojom príhovore vo vzťahu k funkcii kráľa zdôraznil hneď niekoľkokrát. A mohli sme počuť aj to, že mandát toho, kto je uvádzaný do funkcie má byť nespochybniteľný, čo väčšina členov súčasného vedenia ECAV rozhodne nespĺňa!!!

Každá firma, ktorej vedenie firmy sa odtrhne od reality – od situácie na trhu resp. od zamestnancov vo vlastnej firme – nedopadne dobre. To platí aj pre generálov, ktorí prepadnú nadradenosti a samoľúbosti, a prestanú sa zaujímať o to, čo sa deje v ich armáde alebo na bojisku. A tak dopadne aj vedenie ECAV, ktoré ignoruje situáciu a stav v cirkevných zboroch, a ktoré z „časných a komerčných“ dôvodov násilne mení demokratický charakter ECAV na hierarchický a direktívny!

Násilné prevzatie organizácie, uzurpovanie moci len pre seba, uprednostňovanie osobných záujmov pred záujmami ECAV. Takéto zmeny logicky nie je možné vykonať v demokratickej štruktúre, a preto dochádza k odchodu od augsburského vyznania a preformátovaniu demokratickej podstaty ECAV. Lenže to má v praxi za následok ohrozenie fungovania ECAV ako samostatnej organizácie, a rovnako aj spochybnenia poslania, ktoré  má evanjelická cirkev v spoločnosti napĺňať!

Následky

Za týchto okolností asi nikoho až tak neprekvapí výrok moderátora Oráča v závere diskusie o FFZ: „Naša cirkev už asi nebude narastať počtom budeme možno sa zmenšovať.“ Takýto výrok by sme za normálnych okolností mohli nazvať výrokom rezignovaného človeka malej viery! Lenže vo vyššie uvedenom kontexte to až tak neprekvapuje. Veď štátny príspevok „tečie“ viac či menej rovnako, a teda keď bude napr. menej duchovných tak sa predsa aspoň viac peňazí zvýši!

Ako bude pri takto definovanom „cieli“ nastavené normovanie práce farárov? Menší počet členov, menší počet duchovných ale väčší zisk?! Hovoríme ešte stále o cirkvi Kristovej, alebo o komerčnej firme? V skutočnosti to už nie je cirkev, ale nie je to ani firma, pretože ten zisk nie je výsledkom efektívneho hospodárenia ale je tvorený zo štátnych dotácii!!!

Je aj iná cesta?

Lenže je toto správny prístup? Nebolo by lepšie čestne a otvorene pomenovať zlyhania z minulosti, vyvodiť zodpovednosť a zjednať nápravu, aby sa to tieto viac neopakovali? Zaviesť transparentné hospodárenie založené na pravidlách a na efektívnej a funkčnej kontrole? Dosiahnuť v hospodárení aspoň také parametre, aké sa bežne dosahujú na trhu? Dočkáme sa konečne slobodných a demokratických volieb? Čo tak zaviesť pravidelné mesačné a úplné informovanie, o plánoch, hospodárení a činnosti ECAV? A najmä venovať sa naplno evanjelizácii a misii, ktorá je základným poslaním našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania?! A tiež zabezpečiť to, aby to čo sa káže sa aj žilo a presadzovalo aj v každodennom živote?

Som presvedčený, že potom by mohol počet členov Evanjelickej cirkvi aj rásť! A určite by sme sa vyhli hlúpym vyhláseniam v štýle, že dobrý evanjelik je ten čo platí (ako hluchý)!

Jaroslav Mervart

Ilustračné foto: pixabay.com