Paradoxy ECAV

U nás taká obyčaj, pije sa len pigi čaj“ hovorilo sa niekedy. A vo vedení ECAV taká obyčaj, že sa veľa hovorí o jednote, ale v praxi sa robí všetko naopak. Trestajú, zastrašujú, nekomunikujú, ohovárajú, dištancujú, súdia, neakceptujú žiadne pravidlá (často ani vierouku), a teda si robia čo chcú. Dokonca aj všetky zákony a projekty sú tak zle pripravené, či zrealizované, že s nimi často nesúhlasia ani tí, ktorí by aj chceli, pretože by to bolo na ich vlastnú škodu. Slová a proklamované zámery sa rozchádzajú s činmi. No budujte za týchto podmienok nejakú jednotu!

 

Starí alebo noví ľudia

Na jednej strane sa niektorí na Synode snažia presadiť uznesenie aby mohli byť znova zvolení tí, ktorým mandát, funkčné obdobie či maximálny počet rokov vo funkcii už uplynul. V podstate majú záujem recyklovať „staré kádre“ s výhovorkou, že je to nutné, lebo tých nových je málo…

Na druhej strane nových ľudí resp. tých, ktorí by podľa zákona ešte mohli byť volení na kandidačnej porade vyraďujú…

Poučenie: Staré nie je vždy dobré. Najmä keď vidíme, v akom stave sa cirkev nachádza. A keď vieme, kto ju do tohto stavu dostal. Skôr to vyzerá tak, že vedenie cirkvi sa uzatvára medzi „politicky kompatibilné“ a „politicky korektné“ osoby. Ale každá takto uzavretá či obmedzená organizácia, bez prirodzenej konkurencie, bez nových ľudí a nových nápadov časom degraduje a upadá …

 

Ako (ne)vybudovať jednotu

Vedenie ECAV veľmi často hovorí o jednote (dokonca viac ako o spravodlivosti, pravde a láske), ale v skutočnosti robia všetko preto, aby jednotu a vzájomnú dôveru narušili:

  • Kauzy, kde zmizli desiatky až stovky tisíc EUR nevyšetrujú a nechávajú bez vyvodenia zodpovednosti, tvária sa, ako by sa ich to ani netýkalo.
  • V súdnom spore o vydanie elektronickej formy účtovníctva sa voči podivnému rozhodnutiu okresného súdu ani neodvolajú. Napriek tomu, že práve táto forma účtovníctva mohla mnohé „záhady“ a otázky objasniť.
  • Bez udania dôvodu a bez disciplinárneho konania trestajú bývalých biskupov odobratím titulov a biskupských krížov.
  • Kandidačné porady vyradzujú na základe subjektívnych a situačných pripomienok „koho treba“, a evanjelická verejnosť nemá právo ani protestovať. Zabudli títo bratia a sestry koho záujmy majú zastupovať?
  • Na Synode, pri hodnotení bratov a sestier, ktorí majú iný názor sa Ivan Eľko zahráva so slovami teroristi a policajti…
  • Pred všetkými synodálmi vysvetľuje, že nebude ani komunikovať s  členmi Evanjelickej cirkvi združenými v Asociácii slobodných zborov…

…, ale aj napriek tomu pokrytecky hovorí o tom, ako veľmi je potrebná jednota!!! Lenže kto túži sa zjednotiť pod vedením, ktoré takto šliape po kresťanskej morálke a vierouke? Pán Ježiš podobné správanie u farizejov ostro odsúdil:

Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty slepý farizej! Najprv vyčisť vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok.
Mt 23, 25-26

 

Nenávisť namiesto pokánia

Pre projekty, ktoré súčasné vedenie cirkvi „zdedilo“ resp. ktoré sami začali je typické, že ich vedie bez akejkoľvek (resp. iba minimálnej) komunikácie so zbormi, ktorým má v skutočnosti slúžiť. Projekty sú slabo pripravené a neodborne riadené, čomu odpovedá aj výsledok:

  • Fond finančného zabezpečenia: bez „objednávky“ zo zborov, s nedostatočnou komunikáciou, kreovaný priamo na Synode, výsledkom čoho bol chaotický a neúplný zákon, najskôr chýbajúci potom kontroverzný štatút, nedomyslené (a teda nespravodlivé) modely na výpočet odvodu resp. „príspevku“, atď.
  • EIS vo vzťahu ku GDPR: vedenie cirkvi nevie garantovať zborov ochranu osobných údajov, za ktorú sú ale zodpovedné zbory, ktoré od ľudí tieto údaje získavajú. Zodpovedné osoby sú následne vystavené riziku len preto, lebo vedenie cirkvi nie je schopné tento problém odborne riešiť!
  • Odovzdávanie agendy pri zmene vedenia Reformaty resp. Evanjelickej diakonie: Agenda nie je odovzdaná kompletne, bývalý konateľ B. Rybnikár odovzdal účtovníctvo za vybrané obdobie bez hesla, čiže ho vlastne neodovzdal, V. Daniš odovzdal iba sformátovaný notebook, bez zakúpeného firemného SW a bez dát, ktoré ako zamestnanec spoločnosti vytvoril. História z roku 2014 sa opakuje, avšak reakcia je vlažná, resp. žiadna. Asi taká, ako vzťah súčasného vedenia k ECAV!

A napriek všetkému, je na Synodu 2022 (znovu) predložená správa predsedníctva ECAV, kde sú ako základný problém cirkvi označení evanjelici, ktorí požadujú nápravu tohto nevyhovujúceho stavu! Ktorí požadujú vyšetrenie starých káuz, zefektívnenie štruktúry ECAV, vernosť augsburskému vyznaniu, a tiež normálnu, profesionálnu komunikáciu a odbornú prácu pri príprave projektov a zákonov.

Tento neprofesionálny, amatérsky a laxný prístup sa vedenie cirkvi snaží maskovať osobným útokom na tých, ktorí požadujú nápravu tohto nevyhovujúceho stavu, a to najmä na bratov a sestry združených v Asociácii slobodných zborov. Vyvolávanie nenávisti k domácim viery má zrejme odviesť pozornosť od neschopnosti či nezáujmu tieto oprávnené požiadavky riešiť! Niektorí členovia vedenia ECAV zjavne viac uverili psychológii – vyvolávaniu nenávisti a hľadaniu spoločného nepriateľa, ako Slovu Božiemu, ktoré nás vedie k láske, pokoju, spravodlivosti a pravde.

Sme presvedčení, že ako kresťanov by nás mala spájať práve viera v Pána Ježiša Krista, kresťanská vierouka, augsburské vyznanie a spoločné hodnoty. Je veľmi dôležité aby pre všetkých zúčastnených bol záujem ECAV na prvom mieste, a aby odborné problémy riešili odborníci.

Dúfame, že sa toho niekedy v ECAV aj dočkáme!

Ivan Debnár

foto: asloz.sk