Tranoscius sa teší, že prehral

V poslednom čísle Evanjelického posla s pod Tatier 5/2023 bol uverejnený článok „Krajský súd potvrdil rozsudok v prospech Tranoscia“, v ktorom sa uvádza že Krajský súd v Žiline definitívne zamietol žalobu Jaroslava Mervarta voči spoločnosti Tranoscius. Predmetom tejto žaloby podľa tzv. tlačového zákona bola povinnosť zverejniť odpoveď na informácie uvedené v Evanjelickom posli spod Tatier 7. júla 2020 v článku „Správa predstavenstva o vedení obchodnej činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2019“.

Predmet tejto žaloby bol veľmi prozaický, a to právo na odpoveď. Keď niekto o vás niečo napíše, chcete mať možnosť dať veci na pravú mieru. Dať možnosť čitateľom Evanjelického posla spod Tatier poznať názor aj druhej strany, aby si sami mohli urobiť svoj názor. Som presvedčený, že v slušnej spoločnosti by malo byť štandardom…

Lenže nie je. V čase keď som bol predsedom predstavenstva Tranoscia som často dostával otázky prečo v niektorých článkoch chýba názor druhej strany. Vždy som na to odpovedal, že ak niekto má záujem reagovať, a bolo mu jeho právo upreté, nech sa obráti priamo na mňa, a že sa o to postarám. Lenže za viac ako dva roky som žiadnu takúto žiadosť nedostal!

Keď sa po voľbách „v roku 2018 v ECAV na Slovensku zmenilo aj vedenie Tranoscius, a.s., tak na nasledujúcom Valnom zhromaždení bola zverejnená správa predstavenstva, ktorá podľa môjho názoru bola neprofesionálna a  tendenčná. A tiež až príliš osobná a agresívna. Keď som v telefonickom rozhovore žiadal riaditeľa Petra Gärtnera o právo uverejniť odpoveď, tak mi bola táto možnosť upretá. Preto som sa obrátil na súd.

Pozorný čitateľ si určite všimne fakt, že to čo bolo požadované od predstavenstva do roku 2018, a čo som sa osobne zaviazal v prípade konkrétneho podnetu riešiť, bolo nám samým po voľbách upreté. K veľkým kritikom Tranoscia pred rokom 2018 patril aj Peter Gärtner, a tak sa zrejme očakávalo, že keď sa náhodou „dostane k moci“ tak sa pomery v Tranosciu bude snažiť zlepšiť. Ale opak je pravdou! Na bratsko-sesterskú lásku, na slušnosť a normálnu komunikáciu v cirkvi zabudnite! Tak sa správa vedenie Tranoscia k evanjelikom – domácim viery, tak sa vedenie Tranoscia správa k vlastným akcionárom!

O týchto veciach samozrejme nerozhodoval len Peter Gärtner, ale aj orgány spoločnosti, a teda predstavenstvo a dozorná rada. Práve voľba týchto orgánov však bola krátko po Valnom zhromaždení v roku 2019 napadnutá tromi akcionármi (Mervart, Klima, Turčan) na súde, a následne okresný a potom aj krajský súd vyhlásil uznesenia týkajúce sa volieb orgánov spoločnosti za neplatné. Z tohto dôvodu sa voľby orgánov a.s. Tranoscius museli opakovať!

Ešte pripomínam, že vo vedení Tranoscia má zastúpenie aj vedenie ECAV, takže argument, že Tranoscius je komerčná firma neobstojí. Správanie manažérov Tranoscia je iba odrazom správania samotného vedenia ECAV! Toho vedenia ECAV, ktoré odmieta komunikovať s ľuďmi požadujúcimi nápravu pomerov v ECAV, toho vedenia, ktoré sa na synode ústami generálneho biskupa zahráva so slovami s teroristami sa nevyjednáva! Ktovie, možno to bola snaha dištancovať sa od nepohodlnej opozície, ale možno to bola aj sebakritika!

Aj napriek tomu, že redakcia Evanjelického posla sa snaží vykresliť rozhodnutie Krajského súdu v Žiline ako víťazstvo, Tranoscius už prehral. Prehral už na začiatku lebo morálne zlyhal. Zlyhali manažéri, zlyhali neprávoplatne zvolené orgány spoločnosti, zlyhali aj členovia vedenia ECAV, ktorí s týmto rozhodnutím o upretí práva na odpoveď súhlasili. To čo nasledovalo už nie je podstatné. Každá snaha obhájiť toto nemorálne konanie – na okresnom, na krajskom súde alebo v médiách už len potvrdzuje zlyhanie predstaviteľov Tranoscia a ECAV.

V relatívne krátkom článku jeho autori až na troch miestach uvádzajú, že žalobca vzhľadom k zamietnutiu žaloby musí zaplatiť súdne trovy v plnej výške. Je možné, že tak časté opakovanie pasáže o súdnych trovách odzrkadľuje finančné problémy akciovej spoločnosti Tranoscius, ktorej napr. už viac ako dva týždne nefungujú internetové stránky ani e-shop. Najväčší akcionári medzi ktorých patrí generálna cirkev a dištrikty dlhodobo neplnili uznesenia vyplývajúce zo správy synodálnej komisie o Reformate, tak prečo by im mala vadiť nejaká strata v Tranosciu. Veď tu stále máme cirkevné zbory, ktoré sa na Valnom zhromaždení (radšej) ani nesťažujú, a ktoré vraj radi do Fondu finančného zabezpečenia „dobrovoľne“ prispejú!

Ešte jedna poznámka na záver. Čo sa týka samotného práva na odpoveď, tu by som v širšom kontexte slovo „definitívne zamietol“ určite nepoužil. S aktuálnym rozhodnutím súdu nesúhlasím, ale rešpektujem ho. O nápravu pomerov v ECAV, o právo na odpoveď, o slobodné voľby, o transparentné a efektívne hospodárenie, a tiež o normálnu komunikáciu sa budeme snažiť aj ďalej, a to ako súdnou tak aj mediálnou cestou. Pretože akceptovať takúto neprávosť, kauzy, straty, netransparentnosť a aroganciu sa jednoducho nedá!

Jaroslav Mervart

Ilustračné foto: unsplash.com