Diaľničné kostoly

V Nemecku už od roku 1958 beží ekumenický kresťanský projekt, ktorý v iných veľmi krajinách nepoznajú. Projekt diaľničných bohoslužobných miest nachádza svoje význam pre ľudí ktorí potrebujú počas dlhých ciest oddych a pre tých, ktorí hľadajú Pána Boha.

Diaľničné kostoly sa začali objavovať v Nemecku v roku 1958. Prvý diaľničný kostol bol postavený neďaleko Adelsriedu na diaľnici A 8 medzi Mníchovom a Stuttgartom. Teraz existuje 44 diaľničných kostolov. V projekte je zapojených 19 protestantských, osem katolíckych a 17 ekumenických diaľničných kostolov.

Inšpirácia

Myšlienka miest oddychu a reflexie pozdĺž turistických trás siaha už do stredoveku. Už v tomto období sa ponúkali cestovateľom a pútnikom pobožnosti v malých kaplnkách a pri krížoch, ktoré boli umiestnené priamo pri cestách. V tejto tradícii pokračujú aj diaľničné kostoly. Chcú byť protipól k čoraz rýchlejšej dobe. Miestami, kde môžu ľudia hľadajúci Boha alebo seba nájsť pokoj a zamyslenie.

Diaľničné kostoly pozývajú na odpočinok, zamyslenie a modlitbu.

Cestovatelia môžu opäť nájsť samých seba – ich zmysly a duša môžu dobiť baterky. Tí, ktorí si dali prestávku, jazdia potom uvoľnenejšie, ohľaduplnejšie a bezpečnejšie. Návšteva diaľničného kostola je teda aj príspevkom k bezpečnosti na cestách. Väčšina diaľničných kostolov sa nachádza v južných a západných starých spolkových krajinách Nemecka.

Nemecké diaľničné kostoly priťahujú aj veľa ľudí, ktorí kostol už opustili.

Prijímacie strediská

Sú to prijímacie strediská aj pre kresťanov, ktorí odišli z cirkvi. Zriaďovatelia rozlišujú tri skupiny návštevníkov: ľudí, ktorí veľa cestujú po diaľnici z pracovných dôvodov, ktorí spontánne vyhľadávajú duchovné cvičenia na cestách, a tých, ktorým sa tradičný kostol nepáči alebo z rôznych dôvodov navštevujú kostol v mieste svojho bydliska.

Mnohí jednoducho nechcú, aby ich videli známi, keď idú do kostola. Diaľničné kostoly sú na druhej strane buď priamo pri obslužnej oblasti, alebo len kúsok od najbližšej diaľnice.

44 modlitebných miest na nemeckých diaľniciach naplnilo napĺňa potrebu mnohých ľudí žiť svoju vieru anonymne. Kostoly vytvárajú aj miesto pre znovu nájdenie Pána Boha.

Zdroj: Autobahnkirche, Sonnatagsblatt.de, EKM
Foto: Wikipedia.org / Michael Kauffmann /  Diaľničný kostol Baden-Baden