Prvý ekumenický kostol v Nemecku

Vzájomná spolupráca rôznych denominácií je na mnohých miestach súčasťou každodenného života v cirkvi. V Nemeckom meste Mannheim posunuli ekumenickú spoluprácu ešte o krok ďalej: v nedávno otvorenom ekumenickom kostole sv. Pia sa teraz protestantskí a katolícki kresťania schádzajú okolo spoločného oltára.

Ekumenická spolupráca dvoch zborov v mannheimskej štvrti Neuostheim prerástla až do otvorenia prvého ekumenického kostola v Nemecku. Od 60. rokov 20. storočia sa farári katolíckej farnosti sv. Pia a evanjelického cirkevného zboru snažia spolupracovať naprieč denomináciami. Začali pripravovať prvé ekumenické bohoslužby a podujatia. Strach z „tých iných vierovyznaní“ bol postupne prekonaný. Skutočnosť, že ambiciózny projekt ekumenickej cirkvi vzišiel praktickej spolupatričnosti – v roku 2009 musel byť protestantský kostol zatvorený po dvoch veľkých poškodeniach spôsobených vodou. Zbor prišiel o domov a na slávenie bohoslužieb dostal prístrešie od susednej katolíckej farnosti.

Z priestorovej blízkosti sa krok za krokom vyvinula inštitucionálna – vybudovali spoločnú materskú školu a farský úrad a krátko nato bolo založené Ekumenické centrum Neuostheim – „pripomínajúc si Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno“ a „pohnutý túžbou pokračovať v prehlbovaní ekumenického spoločenstva“.

Ekumenická solidarita je vyjadrená aj rekonštrukciou kostola sv. Pia. Po roku a pol rekonštrukčných prác ekumenický kostol otvoril svoje brány a slávnostnou bohoslužbou bol odovzdaný veriacim oboch denominácií. Ústredným záujmom redizajnu bolo vyjadrenie ekumenickej solidarity prostredníctvom architektúry interiéru. Krstiteľnica dostala popredné miesto v priestore chóru pred bývalým hlavným oltárom – zámer: krst sa má presunúť do stredu ako sviatosť vzájomne uznávaná všetkými kresťanskými cirkvami.

Dosiahnuť teologickú dohodu o význame Večere Pánovej a Eucharistie však zlyhal pre námietku Vatikánu.

„To, že tu budeme môcť spoločne sláviť sväté prijímanie, je ďalší krok,“ povedal na slávnostnom otvorení evanjelický dekan Ralph Hartmann. A jeho katolícky kolega Karl Jung potvrdil: „Komunikácia je náš cieľ!“ Zatiaľ sa však ani v Mannheime nebudú konať medzikonfesionálne prijímania: nedeľné bohoslužby budú striedavo sláviť katolícki a protestantskí predstavitelia podľa obradov príslušnej cirkvi. Pozvaní sú veriaci všetkých denominácií.

zdroj: https://www.katholisch.de/
foto: © Evangelische Kirche Mannheim/de Vos