Naozaj ide o jednotu, naozaj ide o ECAV?

Iba nedávno som v zahraničnej tlači čítal zaujímavý citát. Týkal sa ľudí, ktorí majú úprimný vzťah k svojmu štátu, avšak zásadne sa líšia v spôsoboch, resp. aj cieľoch, ako tento svoj ušľachtilý zámer naplniť. Autor článku na začiatku definuje dva princípy, ktoré sa tejto problematiky týkajú:

Prvý princíp je ľudská potreba prispievať k spoločnej veci. Druhý princíp hovorí o tom, že spoločná vec sa robí spoločne.

Po niektorých praktických príkladoch a následnej analýze autor uvádza nasledujúce závery:

 „Domnievam sa, že je prípustné kritizovať, ale nie diskreditovať. V opačnom prípade sa nerešpektuje zásada ,spoločne´. Verte mi, v dnešnej dobe je najväčším zlyhaním tých, ktorí majú čo povedať, zahryznúť si do jazyka.

Diskreditácia rozbíja jednotu

Tieto všeobecné princípy a závery je nepochybne možné aplikovať aj na súčasnú situáciu v ECAV. Prvou a základnou zásadou by malo byť pravidlo vyhnúť sa diskreditácii oponenta. Pretože tým sa spochybňuje princíp „pracovať spoločne“, a teda sa tým rozbíja „jednota“! Pripomeňme si však, ako postupovalo vedenie cirkvi voči Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku:

 • Nepravdivé obvinenie Asociácie, že jej cieľom je rozdelenie cirkvi, napriek tomu, že Asociácia sa od tohto tvrdenia od začiatku jednoznačne dištancuje
 • Nepravdivé obvinenie, že Asociácia je nová cirkev
 • Vylučovanie farárov a laikov spojených s Asociáciou z cirkevných výborov a funkcií
 • Nepravdivé obvinenie, že Asociácia korumpuje farárov, za ktoré sa predstavitelia ZED-u po prehranom súde museli ospravedlniť
 • Odmietnutie akejkoľvek komunikácie s predstaviteľmi Asociácie priamo na Synode ECAV 2019
 • Prijímanie uznesení proti Asociácii na generálnom presbyterstve či synode bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie s jej členmi
 • Ohováranie Asociácie cez pastierske listy
 • Účelové spájanie Asociácie s vyhrážkami bombovým útokom či terorizmom, čo je predmetom ďalšieho súdneho sporu…

To nie je nič iné, ako snaha poškodiť, dehonestovať, resp. v očiach verejnosti diskreditovať členov Asociácie slobodných zborov! A títo ľudia po tom všetkom majú ešte tú drzosť, že obviňujú členov Asociácie z rozbíjania cirkvi?! Z toho, čo robia oni sami?!

Kritika je prospešná

Diskreditácia je teda toxická a je potrebné sa jej vyhnúť. Naopak, konštruktívna kritika je nielen užitočná, ale aj potrebná. Členovia Asociácie slobodných zborov veľakrát nielen teoreticky, ale aj prakticky dokázali, že sú konštruktívnou opozíciou. To sa prejavuje na tom, že nielen kritizujeme to, čo je v ECAV zlé, ale navrhujeme aj riešenia, ako tieto problémy riešiť. A to nielen v zmysle riešenia káuz, ale aj prezentovaním návrhov, ako týmto problémom predchádzať. A preto žiadame:

 • Nové, demokratické a slobodné voľby v súlade s ústavou Slovenskej republiky
 • Vyšetrenie a uzavretie majetkových káuz, vyvodenie zodpovednosti, prijatie nápravných a preventívnych opatrení
 • Zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV so zámerom rešpektovať základné „evanjelické“ pravidlo, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov
 • Očistenie cirkvi od bývalých spolupracovníkov ŠtB
 • Spracovanie nákladového auditu cirkevných štruktúr so zámerom eliminovať plytvanie
 • Identifikovanie rôznych potenciálnych zdrojov príjmov (okrem príspevkov zo štátu a z cirkevných zborov)
 • Zavedenie nezávislej a profesionálnej kontroly
 • Na základe zistených údajov definovať požiadavky a nastaviť model financovania cirkvi!

Môžeme sa len domnievať, prečo má vedenie cirkvi s týmito normálnymi a štandardnými požiadavkami (návrhmi) problém. Prečo ich nechcú realizovať a prečo im tak prekážajú tí, ktorí ich realizáciu požadujú. Pretože ak im ide o blaho cirkvi, ak by u nich cirkev bola na prvom mieste, tak by mali tieto aktivity privítať, a nie ľudí, ktorí ich navrhujú, ohovárať a diskreditovať!!!

Armáda bubákov

Posledným z uvedených poučení je to, aby neostali ticho tí, ktorí k veci majú čo povedať. Aby sa nezľakli, aby sa nebáli, aby dokázali bojovať za to, čo považujú za správne. Pretože keď títo ľudia ostanú ticho, tak zlyhali a ich hlas bude pri realizácii tak veľmi potrebných zmien chýbať. Čo je o to dôležitejšie v situácii, keď je potrebné zastaviť úpadok ECAV!

Takých ľudí je nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi veľa. Mali by sa zobudiť, pretože ak sa tak nestane, nedoplatí na to len ECAV, ale aj oni sami. A čo je ešte horšie, doplatí na to veľa ľudí, ktorí hľadajú živú vodu, ktorí hľadajú tie pravé hodnoty v povrchnom a pominuteľnom svete, ale v cirkvi ich nenájdu!

Naozaj ide o ECAV?

Správanie a konanie predstaviteľov ECAV je teda v príkrom rozpore so záujmami a s jednotou ECAV. Diskreditácia názorovej opozície, ignorovanie konštruktívnej kritiky a zastrašovanie najmä duchovných, ale aj laikov je pravým opakom toho, ako by cirkevní predstavitelia mali postupovať – a tomu odpovedá aj výsledok: toxická atmosféra v ECAV, finančný, ale aj morálny úpadok!

Žiadne z týchto problémov by nenastali, resp. by boli len dočasné, vtedy, keby všetkým šlo v prvom rade o blaho ECAV! A nie o blaho (moc a peniaze) vlastné, resp. o blaho tých, ktorí niektorým funkcionárom „pomohli“ dostať sa do funkcie. Pretože ak by všetkým na ECAV naozaj záležalo, všetky

Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť, a druhého milovať; buď sa jedného bude pridŕžať, a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Lk 1,13

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Mt 6,33

Ivan Debnár

ilustračné foto:  unsplash.com