Vierouka

Predestinácia

Predestinácia

Učenie o predestinácii (predurčení k spáse) patri k najťažším kapitolám dogmatiky – vierouky, lebo tu ide o jedno z Božích tajomstiev. Biblické učenie o tejto otázke nebudeme podrobne rozoberať, pretože to patrí skôr do výkladov a novozmluvnej teológie. Zo svedectva...

Aby sme nezostali pri povrchnom chápaní

Aby sme nezostali pri povrchnom chápaní

„Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac...

Prečo mládež opúšťa cirkev

Prečo mládež opúšťa cirkev

Vo chvíli, keď cirkvi pocítia vo svojich radoch úbytok mladých ľudí, začnú skúmať dôvody a kladú si otázku, prečo deti, ktoré v zboroch vyrastali, strácajú o cirkev záujem, keď sa z nich stanú tínedžeri. Hlavným dôvodom, prečo dospievajúca mládež z cirkvi mizne je, že...