Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho
pripravil evanjelický a. v. farár
Mgr. Ján Lichanec.
Základom biblického príhovoru mu bol text
z evanjelia podľa Matúša 5, 13 – 14.