Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila
sestra farárka Ľubica Sobanská.
Základom jej biblického príhovoru
je text z knihy Prísloví 1. kapitola, 8 – 10.