Dnes sa nám s výkladom slova Božieho prihovorí
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčiková.
Základom príhovoru bol
biblický text z listu Židom 11, 8 – 10.