Dnes sa nám prihovorí s výkladom slova Božieho
brat farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom dnešného Biblického príhovoru mu bol text
z Evanjelia podľa Jána 1, 1 – 7; 24 – 38.