Biblický príhovor na 4. adventnú nedeľu

Na 4. adventnú nedeľu nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom kázne bol biblický text
z listu apoštola Pavla Filipským 4, 4 – 7.