Na 4. adventnú nedeľu
nám slovom Božím poslúžil
generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Základom kázne slova Božieho mu biblický text
z knihy Žalmov, z 24 kapitoly, v 9 – 10 verši.