Prinášame vám služby Božie na 4. adventnú nedeľu
– 20. decembra 2020
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Poprade-Veľkej.
Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Jozef Vereščak.