Na dnešnú nedeľu večnosti
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom zamyslenia je biblický text z knihy Zjavení 21, 1 – 7.