Na dnešnú nedeľu si pre nás biblický príhovor pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová.
Základom výkladu slova Božieho jej bol text
z evanjelia podľa Matúša, 6, 17 – 34.