Na dnešnú kajúcu nedeľu
si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v.  farár Mgr. Michal Zajden, PhD.
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Banskej Bystrici-Radvani.
Základom kázania slova Božieho bol text
z evanjelia podľa Matúša zo 4 kapitoly, 12 – 17 veršu.