Biblický príhovor na 3. adventnú nedeľu

Na dnešnú 3. adventnú nedeľu
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom výkladu slova Božieho
je biblický text z knihy proroka Izaiáša 40, 1 – 10.