Na 3. adventnú nedeľu
si pre nás pripravil Biblický príhovor
evanjelický farár Mgr. Ján Mojzsis
z evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene.