Na dnešnú 3. adventnú nedeľu
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom výkladu slova Božieho jej bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša z 11 kapitoly, od 3 po 10 verš.