Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roku
nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Ako základ svojho zamyslenia si vybrala text
z proroka Izaiáša, z 65. kapitoly, 1 – 9 veršu.