Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka
nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Ako základ svojho zamyslenia si vybrala text
z listu Jakuba 5. kapitoly, verše 7 až 11.