Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede.
Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka, 8. novembra 2020,
nám poslúžil slovom Božím, brat farár Mgr. Martin Bobák a liturgiou sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková.