Dnešné nedeľné zamyslenie nad Božím slovom
si pre nás pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom biblického príhovoru bol text
z prvého listu apoštola Petra 4, 7 – 11.