Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom pre príhovor bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša, zo 7 kapitoly, 11 – 17.