Na dnešnú 18. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil Biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom príhovoru je biblický text z evanjelia podľa Matúša 22, 34 – 40.