Na dnešnú 18. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravila Biblický príhovor
sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová
z evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene.
Základom jej kázania je Biblický text z Listu Židom 1. kapitoly, 1 –  4 veršu.