Na 17. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom jeho vykladú slova Božieho
bol biblický text z listu Efezkým, zo 6 kapitoly, veršov 10 až 20.