Biblický Príhovor na štedrý večer

Na Štedrý večer sme si pre Vás pripravili biblický príhovor,
v ktorom nám slovom Božím poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom príhovoru je biblický text
z evanjelia podľa Jána 4, 1 – 19; 28 – 30.