Kandidačná ruleta

Sloboda je s kresťanským učením veľmi úzko spojená. Chápe sa najmä ako sloboda od hriechu, ktorý zotročuje a ničí človeka. Ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku dlhodobo poukazujeme aj na potrebu slobodných volieb v ECAV, kde sa skutočne uplatní právo voliť a byť volený. Súčasná garnitúra vo vedení ECAV má však iný názor. Podľa nich sú kandidáti subjektívne označovaní za hodných a nehodných. Inými slovami vyjadrené, jednoducho nastavili volebný systém tak, aby sa do kruhu „vyvolených“ nedostal nik bez ich súhlasu.

Cirkev nedokáže zabezpečiť ani to, čo je štandardom vo svete, teda to, čo občanom Slovenska garantuje Ústava Slovenskej republiky. Možno je to preto, lebo tieto osoby majú pocit, že oni to vedia lepšie, že oni sú tí vyvolení…

Prvé zlyhanie

Informovanosť o pripravovanej kandidačnej porade bola už tradične viac než mizerná. Ešte niekoľko dní pred jej konaním sa zástupcovia viacerých cirkevných zborov sťažovali, že nemajú žiadne inštrukcie – do cirkevných zborov jednoducho nič neprišlo. A tak niektorí nevedeli ani také zásadné veci, ako kedy a kde bude kandidačná porada, ako postupovať, ak chcete kandidovať, aké podklady, kedy a komu je potrebné doručiť. Tí usilovnejší si informácie museli sami investigatívne hľadať, a tí ostatní už tradične rezignovali (čo bolo zrejme aj cieľom).

Tu sa znova veľmi pekne ukázalo, aký „úprimný“ a „hlboký“ vzťah má vedenie ECAV k cirkevným zborom. Inými slovami, zbory majú najmä povinnosť platiť do Fondu finančného zabezpečenia – s právami cirkevných zborov je to však už podstatne horšie. Neprofesionálne a nedostatočne odkomunikovaný bol už samotný vznik Fondu finančného zabezpečenia a podobne, bez akejkoľvek sebareflexie, pokánia a nápravy sa postupovalo aj pri informovaní zborov o kandidačnej porade. To, čo dnes vidíme, je nepochybne boj o moc, avšak v zápale boja vedenie ECAV na cirkevné zbory akosi (úmyselne?) zabudlo.

Druhé zlyhanie: prvá brána do pevnosti

Za socializmu sme boli zvyknutí, že existuje kontrola, ale aj samokontrola, prípadne zastrašovanie. Sú to len rôzne formy ovplyvňovania procesu, výsledok je ten istý. A veľmi podobné to bolo aj tentokrát. Po kandidačnej porade 4. apríla 2022 sme sa z internetových stránok ECAV dozvedeli, že vraj kandidovali traja kandidáti: Peter Gärtner, Renáta Vinczeová a Martin Chovanec.

To však nie je tak celkom pravda, lebo podľa našich informácií záujem kandidovať mali ešte minimálne ďalšie dve osoby, a to emeritný generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorého podporovala aj Asociácia slobodných zborov, a tiež Viktor Čop, ktorého sa snažila navrhnúť Slovenská evanjelická jednota. Aj napriek ich snahe sa im nepodarilo nájsť nikoho, kto by si ich kandidatúru osvojil a predložil na kandidačnej porade.

Imrich Lukáč, resp. členovia Asociácie postupne oslovili viacerých ordinovaných aj neordinovaných členov kandidačnej porady. Iba pripomíname, že sme nežiadali, aby Imricha Lukáča vo voľbách podporili ako „svojho“ kandidáta, ale len o to, aby jeho kandidatúru predložili na kandidačnej porade. Márne. Niektorí podklady ani neprevzali, niektorí prevzali, ale na kandidačnej porade nič nepredložili.

Aj tu vidno „hlbokú úctu“ a „záujem“ počúvať tých „dole“! Cirkevné zbory ostali bez informácií (neinformovaní sa ľahšie manipulujú) a ich kandidáti boli znova ignorovaní. Do volieb sa „zhodou okolností“ dostali len dvaja, ktorí boli zároveň aj členmi kandidačnej porady. Predstavitelia ECAV, a dnes môžeme konštatovať, že aj členovia kandidačnej porady, zjavne zabudli, od koho je v evanjelickej cirkvi odvodená všetka moc! Áno, tá moc je odvodená od cirkevných zborov! Takéto správanie voči zakladajúcim členom – akcionárom firmy – je nemysliteľné vo svete, a už vôbec nie v cirkvi!!!

Vyzerá to tak, že ten, kto tvoril volebnú legislatívu, chcel členom kandidačnej porady výrazne zdvihnúť sebavedomie a ich pocit dôležitosti, čo sa viacerým zjavne aj zapáčilo. Oni rozhodnú, koho pustia a koho nie. Ten opojný pocit moci predsa stojí za to. Alebo je to zas len politika, kde účel svätí prostriedky? Na jednej strane tu bola šanca dokázať, že nechceme opakovať krivdy minulosti a dáme šancu všetkým, ktorí spĺňajú zákonné podmienky.

Na druhej strane možnosť vyhnúť sa „problému“ spojeným s predložením kandidatúry Imricha Lukáča, ktorý bol už viackrát neférovo vyradený, „zalíškať“ sa vedeniu ECAV, a tak získať politické body. Svoju úlohu tu nepochybne zohralo aj to, že Imrich Lukáč, podobne ako všetci členovia Asociácie slobodných zborov stále poukazujú na nevyriešené kauzy spoločnosti Reformata – a dnes už aj na nesplnené uznesenia Synody ECAV…

Tretie zlyhanie: druhá brána iba pre vyvolených

Ako sa ukázalo na príklade Martina Chovanca, dostať sa na kandidačnú poradu a spĺňať zákonom stanovené podmienky stále nestačí. To, čo vidíme na každej (!) kandidačnej porade od roku 2018, nie je nič iné ako subjektívne a pochybné vyraďovanie tých, ktorí sú pre vedenie ECAV nepohodlní, resp. ktorí majú iný názor. A to najmä preto, že požadujú dôsledné vyšetrenie majetkových káuz, efektívne a transparentné hospodárenie s cirkevným majetkom a tiež nezávislú a odbornú kontrolu. To, na čo poukazujeme od roku 2018 – a čo v cirkvi stále absentuje.

Podobne ako pri druhom zlyhaní, aj tu je vidno, že pravidlo rozhodovať o bytí či nebytí v štýle rímskeho cisára (palec hore alebo palec dole) sa niektorým členom kandidačnej porady zjavne veľmi páči. Tu by sme chceli vedeniu ECAV odkázať, že ďalšia relativizácia už beztak pochybných zákonov aj tak vášmu konaniu morálnu legitimitu nedá. Kde absentuje dôvera, žiadne legislatívne opatrenia v snahe legitimizovať subjektívne rozhodovanie nepomôžu, skôr naopak.

Poznámka: Vyzerá to tak, že niektorí členovia kandidačnej porady zastávajú názor, že keď sa o problémoch nebude hovoriť, tak jednoducho zmiznú. Takýto prístup má však viac spoločného s nezodpovednosťou či dokonca s mágiou. Pretože, keď sa nezmení prístup členov kandidačnej porady, tak najskôr zmizne cirkevný majetok, a potom aj cirkev, ktorá sa spreneverila svojmu poslaniu!

Záver

Machinácie spojené s predkladaním kandidátov, resp. so samotným priebehom kandidačnej porady našej ECAV veľmi škodia. A škodia aj tým, ktorí kandidačnou poradou prešli, pretože je spochybnená morálna legitimita celých volieb. Pretože vzniká oprávnené podozrenie, že prešli len tí politicky korektní…

Viacerí evanjelici, ktorí nesúhlasia so subjektívnym vyraďovaním kandidátov spĺňajúcich zákonné podmienky, považujú tieto voľby za ďalšiu frašku. Sú toho názoru, že keď si týchto kandidátov vybrala kandidačná porada, tak ten, kto uspeje, môže byť akurát „generálnym dozorcom“  členov kandidačnej porady, ale určite nie všetkých evanjelikov. A to až dovtedy, kým v ECAV neuvidíme slobodné voľby, kde právo evanjelikov vybrať si vlastného kandidáta nebude ničím a nikým spochybňované a obmedzované.

Je tu však aj ďalší možný a veľmi nebezpečný scenár, ku ktorému vedie neprimerané posilňovanie kompetencií kandidačnej porady. Tým je voľba predstaviteľov generálnej cirkvi priamo členmi kandidačnej porady. Podobne, ako to poznáme z inej, väčšej cirkvi na Slovensku. Obávame sa, že súčasné vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa v skutočnosti na túto púť už vydalo!!!

Dnes už to dospelo až tak ďaleko, že bez súhlasu člena kandidačnej porady členovia cirkevných zborov nemôžu predložiť ani vlastného kandidáta. A ak sa im to náhodou aj podarí, nemajú žiadnu záruku (a to ani v prípade, že ide o schopného a bezúhonného človeka), že sa ich kandidát do volieb dostane! V tomto netransparentnom procese – bez objektívnych kritérií – sa v konečnom dôsledku cirkev uzatvára sama do seba, zjavne nie so zámerom pomery zlepšiť, ale, naopak, udržať status quo.

A to ako v personálnej rovine, ktorú reprezentuje relatívne úzka skupina osôb, tak aj v zmysle vplyvu na rozdeľovanie štátnych dotácií a výnosov zo správy cirkevného majetku. Bez riadnej kontroly, bez toho, aby sa museli komukoľvek zodpovedať. Asi netreba dodávať, že to všetko sa deje na úkor cirkevných zborov, a teda aj na úkor evanjelizácie (a to ako v teórii, tak aj v praxi), ktorá je základným a najdôležitejším poslaním cirkvi Pána Ježiša Krista!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

ilustračné foto: pixabay.com