Dnes začína prípravné obdobie pred Veľkou nocou, štyridsaťdňový pôst. Pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou.

Základným zmyslom pôstu bolo pokánie, poníženie a pokorenie sa pred Pánom Bohom, čakanie na Božie slovo a Jeho záchranu. Prevrátený, prekrútený a zneužitý význam pôstu kritizovali nielen proroci, ale a aj Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš však pôst ako taký neodmieta. Avšak hovorí: Keď sa ty postíš pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Pán Ježiš kritizuje farizejský a zákonnícky pôst. Kritizuje pôst, ktorým zviditeľňujeme samých seba. Pôst má byť vecou srdca v skrytosti. Pôst nie je len o zrieknutí sa nejakého jedla a ani záslužným skutkom, ktorý nás urobí lepších v Božích očiach.

Pôst má byť vecou ľudského srdca, kde má dochádzať k odstraňovaniu a rozviazaniu pút neprávosti, k pretŕhaniu povrazov jarma, ktoré nás zväzujú a bránia konať v súlade s Božou vôľou. Pôst nemá zostať len osobnou vecou, ale má hodnotu vtedy, ak z neho majú úžitok aj ľudia okolo nás. Máme byť citlivými k potrebám iných, vnímať ich nedostatok, ale aj bolesti a svojim konaním napomáhať k budovaniu lásky. Máme konať v prospech druhých. Presne tak ako to v plnosti robil Pán Ježiš počas svojho pozemského pôsobenia.

ilustračné foto: pixabay.com