Duch Boží

Duch Boží

4. nedeľa po Svätej Trojici Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale...
Začnite hľadieť dole

Začnite hľadieť dole

Pred pár dňami prišiel v pošte z generálneho biskupského úradu na farský úrad letáčik s názvom „VÍZIA NA 5 PRSTOV EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU. S KRISTOM A SPOLU“. Potešiteľné na ňom je, že sme sa po roku dočkali odpovede, ako si vedúci predstavitelia našej...
Nikdy nezaprieť

Nikdy nezaprieť

Po dlhšom čase som sa opäť začítal do dejín cirkvi ev. a. v. breznianskej, ktoré ešte v roku 1938 napísal tamojší školský inšpektor a zborový poddozorca Karol Rapoš. Napísaniu tejto historickej monografie predchádzalo, zo strany autora, dôkladné štúdium archívnych...
Bez biblického ukotvenia hrozí nejasnosť a tápanie

Bez biblického ukotvenia hrozí nejasnosť a tápanie

Pred Veľkou nocou prišiel poštou z GBÚ na farské úrady dokument s názvom ECAV 2020 Budúcnosť, Pravda, Radosť + 5. Obsahuje jedenásť oblastí života ECAV, ktoré súčasné Predsedníctvo ECAV predkladá evanjelickej verejnosti na diskusiu. Podľa ich mienky sa práve v týchto...
Slovenských farárov neumlčali.

Slovenských farárov neumlčali.

Aj bez podpory cirkevnej vrchnosti pracovali v prospech evanjelického ľudu STO ROKOV OD ZRIADENIA SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKEHO VYZNANIA 2. apríla 1919 sa v Bratislave zišla Generálna rada Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Na svojom...