Na Smrtnú nedeľu, 21. marca 2021
sme si pre vás pripravili služby Božie
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Poprade-Veľkej.
Výklad slova Božieho si pre nás pripravil
Mgr. Jozef Vereščak, evanjelický a. v. farár.