Biblický príhovor na 5. pôstnu nedeľu – Smrtnú nedeľu,
si pre nás pripravila evanjelická a. v. farárka
Mgr. Ľubomíra Mervartová.

Základom kázne jej bol biblický text z evanjelia podľa Jána 11, 45 – 47.