Cirkev je dielom Božím.

Cirkev je dielom Božím.

Vrchnosť by si mala ceniť službu tých, ktorí slúžia v neľahkých podmienkach malých zborov Počul som niekoľko  „nárekov“ v súvislosti so značným poklesom počtu veriacich v našej cirkvi. Čísla uvádzať nemusím, každý vie. A nechcem ani rozvíjať úvahy, pri ktorých...
Veľkorysosť

Veľkorysosť

Rozprávali sme sa o našom spolužití, o tom, ako spolu vychádzame, ako si rozumieme, aké siete vzťahov tvoríme, akí sme pri svojom stretaní sa. Pri tomto rozhovore padlo slovo veľkorysosť. V zmienenej súvislosti príde človeku na myseľ jednoduchá otázka: Sme veľkorysí,...
Vyhrážanie sa vlastným…

Vyhrážanie sa vlastným…

Kto sa v tomto mesiaci pozrel na webovú stránku našej cirkvi (www.ecav.sk), mohol si prečítať Vyhlásenie k inštalácii biskupov… a z neho sa dozvedieť prekvapujúcu skutočnosť, že pred inštaláciou vo Zvolene – takmer týždeň vopred – prišlo anonymné oznámenie o...