Viete, že dnes je Synoda?

 A viete, kde je Synoda, a aký je jej program?

Vo svete (!) je dobrým zvykom, že napr. v prípade akciovej spoločnosti musí ísť pozvánka na valné zhromaždenie aspoň mesiac vopred. So základnými informáciami aj programom, aby sa akcionár mohol slobodne a kvalifikovane rozhodnúť či tam pôjde, alebo nie. Iné menej transparentné správanie by sa považovalo za neštandardné až nezákonné s podozrením, že sa jedná o nekalý úmysel! Aké ale máme my štandardy v ECAV?!

Súčasné vedenie ECAV v otvorenosti a transparentnosti už dlhodobo zlyháva na celej čiare. Dnes začala v Banskej Bystrici Synoda, avšak na internetových stránkach ECAV nenájdete ani program ani miesto konania Synody! O pozvánke pre verejnosť ani nehovoriac! Opakuje sa tu história z decembra, kedy vedenie ECAV chcelo zvolať mimoriadnu Synodu formou dištančnou formou (elektronická konferencia). Ani vtedy nikomu nechýbala evanjelická verejnosť, o tom, ako by vyzeralo a ako by bolo verifikované hlasovanie ani nehovoriac!

Takže znova sa vynára otázka – je Synoda určená iba pre vyvolených? Už nie je určená pre verejnosť? Pretože z toho čo vidíme musím byť každému jasné, že účasť evanjelickej verejnosti nie je na Synode žiadaná!!!

Kabinetná politika vyvolených

Ako sa súčasné vedenie správa k cirkevným zborom, ako sa správa k všetkým evanjelikom? Komu patrí táto cirkev – tým čo “vyhrajú” voľby a úzkemu kruhu vyvolených? Tým, ktorí čo sa často nevyberaným spôsobom dostanú do funkcie? Je to náhoda alebo zámer, že “informovanosť” o kandidačných poradách a pripravovaných voľbách je veľmi podobná tomu, ako je verejnosť informovaná o aktuálnej Synode? To znamená minimálna resp. žiadna!

Vedenie ECAV sa nepýta čo zbory potrebujú, vymýšľajú si vlastné projekty a podujatia, komunikácia so zbormi je minimálna, čo sa okrem vyššie uvedených prípadov prejavilo aj pri príprave fondu finančného zabezpečenia. Zbory nie je potrebné ani informovať, zbory musia akurát platiť! Toto je degradácia transparentného, demokratického charakteru ECAV, tu  sa nerešpektuje augsburské vyznanie, tu dochádza k popretiu elementárnych princípov a hodnôt evanjelia v praxi!

 “Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. 15 A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.”
Lk 16,14-15

 Keď zlyháva oficiálny informačný kanál

Keď už teda nie ECAV so skupinou (aj dobre platených) mediálnych poradcov, tak vám tieto informácie prinášame my:

 

Synoda 2022
Termín: 24. – 25. júl 2022
Miesto: Banská Bystrica, Hotel Dixon

Piatok 24.5.2022

9:00 –  10:00   Prezentácia
10:00 -11:00   Slávnostné služby Božie
11:00- 12:00   Rokovanie Synody – otvorenie,
12:00 -13:00   Obed
13:00 – 18:00  Rokovanie (správy predsedníctva, presbyterstva, výborov, voľby do orgánov ECAV)
18:00 -18:30   Večerná pobožnosť

Sobota 25.6.2022

 8:30 – 9:00  Ranná pobožnosť
9:00 – 12:00 Rokovanie (výsledky volieb, úprava ústavy ECAV, legislatívne úlohy, financovanie)

PS: Prvý komentár k správam: sú nepochybne veľmi obsažné, avšak s dôvodným podozrením, že sa zas vôbec nič nevyrieši!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku