Zasadá druhá Synoda ECAV na Slovensku v roku 2022

Dnes 15. októbra 2022 začalo ďalšie, druhé tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Zasadnutie sa bude konať v priestoroch kúpeľov Sliač, v hoteli PALACE.

Zahájená bude službami Božími v evanjelickom a. v. chráme Božom v Sliači.

Hlavnými bodmi zasadnutia budú financovanie ECAV na Slovensku, schválenie účtovnej závierky za rok 2021, návrh na úpravu rozpočtu 2022, platové tabuľky pre odmeňovanie duchovných, ako aj návrh rozpočtu na rok 2023.

Ďalšími témami, ktorým sa bude Synoda zaoberať budú legislatívne úlohy a úprava Ústavy ECAV na Slovensku, Reformata, s.r.o. a Evanjelická diakonia.

Vyprosujeme u Pána Boha veľa múdrosti pre synodálov pri rozhodovaní a zastupovaní nás evanjelikov a. v. na Slovensku.

Foto: ECAV.sk