Na 1. slávnosť vianočnú slávime narodenie Krista Pána.
Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili služby Božie
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach.
Kazateľom slova Božieho je Ján Meňky, evanjelický a. v. farár.