Na 1. slávnosť vianočnú sme si pre vás pripravili
v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Michalovce Služby Božie.
Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.