Štatistický úrad SR dnes zverejnil ďalšie výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Zverejnili štatistiky náboženského vyznania v slovenskej republike v roku 2021.

Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným medzicenzálnym trendom je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania.

Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

Náboženské vyznanie 2022

Náboženské vyznanie 2021

 

V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním obyvateľstva z roku 2011, kedy bolo evanjelikov 316 tisíc nastal pokles ľudí hlásiacich sa k Evanjelickému a. v. náboženstvu o cca. 29 tisíc čo je 0,5%.

Zdroj: Štatistický úrad SR