Stále menej evanjelikov

Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) stratila minulý rok viac ako pol milióna členov. Dôvodom poklesu o 511 000 členov je zvýšený počet úmrtí o 360 000 v Corone v roku 2021 a vysoký počet členov o 280 000 ľudí, ktorí opúšťajú cirkev, ako oznámila v Hannoveri Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD).

Podľa predbežných údajov členských cirkví EKD patrilo k 31. decembru 2021 k jednej z 20 protestantských regionálnych cirkví celkovo 19,7 milióna Nemcov (23,7 percenta). To je o 2,5 percenta menej ako v roku 2020. Počet ľudí, ktorí odchádzajú z evanjelickej cirkvi, vzrástol v porovnaní s pandemickým rokom 2020 o 60-tisíc. Miera odchodov bola okolo 1,4 percenta. Počet protestantských krstov sa v porovnaní s rokom 2020 výrazne zvýšil na 115 000, no ešte nedosiahol úroveň pred koronakrízou.

Rovnako aj súčasný trend poklesu členstva v katolíckej cirkvi v Nemecku bude pokračovať, podiel protestantských a katolíckych kresťanov na celkovej populácii v Nemecku by mohol prvýkrát klesnúť pod hranicu 50 percent. Katolícka cirkev zverejní oficiálne štatistiky členskej základne až koncom júna tohto roku.

EKD hľadá príčiny poklesu členstva. Podľa Spoločenskovedného inštitútu je v prvom rade odchod spôsobený procesom, ktorý sa často začína nedostatočnou náboženskou socializáciou a ide ruka v ruke s malým záujmom o náboženstvo a cirkev. Do celoštátnej štúdie Spoločenskovedného ústavu EKD sa podľa poskytnutých informácií vyjadrilo celkovo 1 500 ľudí, ktorí vystúpili z protestantskej alebo katolíckej cirkvi. 

 

Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD)

Evanjelická cirkev v Nemecku je zväzom 20 nezávislých luteránskych, reformovaných a spojených regionálnych cirkví v Spolkovej republike Nemecko. Každá z regionálnych cirkví je riadená svojou synodou, synodou volenými predstaviteľmi (väčšinou „biskupmi“), krajskými cirkevnými úradmi a inými riadiacimi orgánmi. Synody pozostávajú z odborných a čestných členov. V mene regionálnej cirkvi prijímajú rozhodnutia týkajúce sa všetkých oblastí cirkevného života. Regionálne cirkvi udržiavajú početné kontakty s inými cirkvami v Nemecku i v zahraničí.

V roku 1945 sa regionálne cirkvi spojili v Evanjelickú cirkev v Nemecku (EKD), ktorá zahŕňala členské cirkvi EKD. Hranice regionálnych cirkví a spolkových krajín sa v dôsledku historicky vyspelých štruktúr niekedy značne líšia. Väčšina regionálnych cirkví je zároveň členmi jednej z dvoch denominačných zväzov: Únie evanjelických cirkví v EKD (UEK) alebo Zjednotenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD).

 

zdroj: EKD, EKM
ilustračné foto: pixabay.com