Biblický príhovor na Zelený štvrtok
si pre nás pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom zamyslenia mu bol
biblický text z prvého listu apoštola Pavla korintským 10, 16 – 17.