Aj v tichom týždni sme si pre vás na Zelený štvrtok pripravili
záznam služieb Božích z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach.
Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.